Řidičské průkazy -změna údajů

aktuální informace o řidičských průkazech

Změna údajů v ŘP nebo MŘP

Právní postup vyřízení je určen: Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Držitel řidičského průkazu je povinen všechny změny povinně zapisovaných údajů uvedených v ŘP oznámit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Pak si podá žádost o vydání nového ŘP nebo mezinárodního ŘP na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

K žádosti se přikládá doklad totožnosti (pas nebo OP), dosavadní platný řidičský průkaz nebo mezinárodní ŘP a 1 černobílou nebo barevnou průkazovou fotografii formátu 35x45 milimetrů.

Při změně údajů v ŘP se vydá nový ŘP a poplatek je 50 Kč. To samé se vztahuje na mezinárodní ŘP.

Žádost z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, případně z jiného osobního důvodu je zpoplatněna 50 korunami.

Žádost o vydání řidičského průkazu musí být vyřízena ve lhůtě 20 dnů. Jestliže žadatel požaduje o vydání ŘP ve lhůtě do 5 pracovních dnů, pak zaplatí 500 Kč.

Žádost o vydání mezinárodního ŘP se vyřizuje bezodkladně.

V případě nedodržení předepsaných povinností ze strany držitele řidičského oprávnění můžou být uloženy sankce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

řidičské oprávnění | řidičský průkaz | mezinárodní řidičský průkaz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info