Řidičské průkazy - zákony a vyhlášky

aktuální informace o řidičských průkazech

Hlavní vyhlášky a zákony

právní předpisy s zásadním významem pro téma řidičské průkazy

Vyhláška č.31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č.361/2002 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Další právní předpisy

Vyhláška č.388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností


Zákon č.388/2004 Sb. kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info