Řidičské-Průkazy.info

Vyhrazené parkoviště s označením O1

zdroj textu www.mdcr.cz

K dopisu ze dne 20. září 2006, ve kterém požaduje doplnit výklad k užívání dopravních značek č. IP 12 a jejich povinné doplnění vodorovnou dopravní značkou č. V 10f, sdělujeme následující.

V § 12 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno, že svislá dopravní značka č. IP 12, kde je uveden symbol označení č. O 1, označující parkoviště vyhrazené podle zvláštního předpisu, je vždy doplněna vodorovnou dopravní značkou „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou“ (č. V 10f).

Je třeba vycházet z obecného principu, že účinnost dopravní značky nastává zpravidla až za dopravní značkou, ve směru jízdy. V případech, kdy není vyhrazené parkoviště označeno vodorovnou dopravní značkou, nebo není vodorovná dopravní značka z nějakých důvodů viditelná (nadměrné opotřebení, sníh, spadané listí apod.) dopouští se řidič, v případě, že s vozidlem stojí za svislou dopravní značkou (není-li tato značka doplněna dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ č. E 7a nebo č. E 7b), přestupku podle § 22 odst. 1 písm. l) zákona o přestupcích.

Jak vyplývá z  § 76 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., jsou svislé dopravní značky nadřazeny vodorovným dopravním značkám a proto nelze říci, že není-li svislá dopravní značka doplněna vodorovnou dopravní značkou, ztrácí svislá dopravní značka význam.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info