Řidičské-Průkazy.info

Stanovisko k osvobození od správního poplatku při podání žádosti prostřednictvím dálkového přístupu

zdroj www.mdcr.cz

Dne 15. 2. 2008 obdrželo Ministerstvo dopravy Vaši žádost o stanovisko k osvobození od správního poplatku při podání žádosti prostřednictvím dálkového přístupu, v souladu s § 8 odst. 2 písm. j) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

K Vaší žádosti bylo přiloženo i stanovisko Ministerstva financí, sekce Daně a cla, ve kterém je uvedeno, že jednou z podmínek pro přiznání osvobození od správního poplatku podle výše uvedeného ustanovení zákona je provedení úkonu ze strany správního úřadu prostřednictvím dálkového přístupu se zaručeným elektronickým podpisem, čímž je myšleno zejména to, zda z hlediska příslušného zvláštního právního předpisu je možné úkon provést elektronicky bez osobní účasti žadatele. Vzhledem k tomu, že z objektivních technických a bezpečnostních důvodů nelze výstup z elektronického registru řidičů formou výpisu zaslat prostřednictvím dálkového přístupu, jedná se o případ, kdy podmínka provedení úkonu ze strany správního úřadu prostřednictvím dálkového přístupu nemůže být splněna, neboť výpis nelze vydat jinak než v listinné podobě. Proto osvobození od správního poplatku nelze přiznat. Vzhledem k tomu, že gestorem za zákon č. 634/2004 Sb. je Ministerstvo financí, nezbývá Ministerstvu dopravy, než se přiklonit k přiloženém stanovisku.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info