Řidičské průkazy - řidičské oprávnění

aktuální informace o řidičských průkazech

Řidičské oprávnění

vysvětlení pojmu a skupiny řidičských oprávnění

Řidičské oprávnění - opravňuje držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do příslušné skupiny případně podskupiny řidičského oprávnění - A, B, C, D, B+E, C+E, D+E, AM, T. Podskupinami řidičského oprávnění jsou A1, B1, C1, D1, B1+E, C1+E, D1+E. Získaná skupina řidičského oprávnění opravňuje jejího držitele i k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné podskupiny, např. skupina řidičského oprávnění B opravňuje i k řízení podskupiny řidičského oprávnění B1.

Skupiny řidičského oprávnění

 • Motocykly:
  • skupina Am - motocykl do konstrukční rychlosti 45km/h
  • skupina A1 - motocykl do obsahu 125 ccm nebo do výkonu 11kW
  • skupina Ao - motocykl do výkonu 25kW nebo do poměru 0,16 kW/kg
  • skupina An (A) - motocykl o výkonu větším než 25kW nebo o poměru vetším než 0,16 W/kg
  • A (s omezením) - Opravňuje k řízení motocyklů o výkonu do 25 kW s poměrem výkon / hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg nebo s postranním vozíkem a s poměrem výkon / hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg (věková hranice 18 let)
  • A (neomezené) - Opravňuje k řízení motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj věková hranice 21 let)
 • Osobní vozidla:
  • skupina B1 - opravňuje k řízení motorových tříkolových a čtyřkolových vozidel, jejichž maximální konstrukční rychlost převyšuje 45 km.h-1 nebo jsou poháněná spalovacím motorem o objemu válců převyšujícím 50 cm3 nebo jsou poháněná jakýmkoli jiným zařízením srovnatelného výkonu. Pohotovostní hmotnost těchto vozidel nesmí být vyšší než 550 kg; do pohotovostní hmotnosti vozidla elektricky poháněného se nezapočítává hmotnost akumulátorů.
  • skupina B - vozidlo do hmotnosti 3500kg s maximálně 8 místy k sezení bez místa řidiče
  • skupina B+E - Skupina B + přívěs bržděný o hmotnosti větší než 750kg. (doporučuji zhlédnout Stanovisko MD k rozsahu ŘO skupiny B a B+E z hlediska řízení jízdních souprav)
 • Nákladní vozidla:
  • skupina C1 - Řidičské oprávnění podskupiny C1 opravňuje k řízení motorových vozidel, s výjimkou vozidel skupiny D1 a D, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 7 500 kg
  • skupina C - Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel, s výjimkou vozidel skupiny D1 a D, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg
  • skupina C1+E -Skupina C + přívěs bržděný o hmotnosti větší než 750kg, ale souprava nesmí překročit maximální přípustnou hmotnost 12000kg
  • skupina C+E - Skupina C + přívěs bržděný o hmotnosti větší než 750kg
 • Autobusy:
  • skupina D1 - Řidičské oprávnění skupiny D opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob do 16 míst k sezení, kromě místa řidiče
  • skupina D - Řidičské oprávnění podskupiny D1 opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, avšak ne s více než 16 místy k sezení, kromě místa řidiče
  • skupina D1+E - Skupina D1 + přívěs bržděný o hmotnosti větší než 750kg, ale souprava nesmí překročit maximální přípustnou hmotnost 12000kg
  • skupina D+E - Skupina D + přívěs bržděný o hmotnosti větší než 750kg
 • Traktory:
  • skupina T - Řidičské oprávnění skupiny T opravňuje k řízení traktoru a samojízdného pracovního stroje, k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo
¨

Skupiny a podskupiny jsou definovány § 81 zákona č. 361/2000 Sb.

řidičské oprávnění | řidičský průkaz | mezinárodní řidičský průkaz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info