Řidičské-Průkazy.info

Provádění zápisu přestupků do registru řidičů

stanovisko oboru agendy řidičů k provádění zápisu přestupků do registru řidičů

V zákoně č. 361/2000 Sb. stanovuje § 128 ods.3, že "Oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, za který byla uložena pokuta vyšší než 1000Kč nebo za který lze uložit body v bodovém hodnocení řidičů, jsou orgány policie, Vojenské policie nebo obecní policie povinny zaslat do pěti pracovních dnů po projednání přestupku příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností".

Z uvedeného je zřejmé, že obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnoostí výše uvedené subjekty oznamují pouze ty přestupky, za které byla v blokovém řízení uložena pokuta vzžší než 1000Kč a nebo za který lze uložit body v bodovém hodnocení.

Pokud jsou oznamovány jiné přestupky, do registru řidičů se nezapisují.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info