Řidičské-Průkazy.info

Oznámení pro řidiče nákladní a osobní dopravy, kteří tuto činnost vykonávají jako své zaměstnání (držitelů řidičského oprávnění C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E)

zdroj www.mdcr.cz

S ohledem na zpoždění při vydávání prováděcího právního předpisu a další potíže při vydávání nového dokladu „Průkaz profesní způsobilosti řidiče“ upozorňujeme všechny žadatele o vydání „průkazu profesní způsobilosti řidiče“, že :

  1. Platnost stávajících dokladů „Osvědčení profesní způsobilosti řidiče“ končí 31.3.2009, pokud platnost tohoto dokladu žadatele nekončí dříve.
  2. V období od 1.4.2008 do 30.6.2008 bude žadatelům vydáván dočasný doklad „Průkaz profesní způsobilosti řidiče – dočasný doklad“.
  3. Všem žadatelům o vydání „Průkazu profesní způsobilosti řidiče" za stávající doklad „Osvědčení profesní způsobilosti řidiče“ doporučujeme podání žádosti o vydání nového dokladu odložit na období po 1.7.2008, aby se vyhnuli frontám na úřadech, administrativním a technickým potížím při zavádění nového systému vydávání „Průkazu profesní způsobilosti řidiče“.
  4. Toto doporučení (uvedené v odst. č. 3) se nevztahuje na držitele „Osvědčení profesní způsobilosti řidiče“, jejichž platnost končí před 1.7.2008 a na žadatele, kteří získali kvalifikaci před 1.4.2008 a ke dni 1.4.2008 jim obecní úřad obce s rozšířenou působností nevydal „Osvědčení profesní způsobilosti řidiče“.
  5. Upozorňujeme, že problémy v mezinárodním provozu řidičům nehrozí, protože doklad PPZŘ může být v mezinárodním provozu vyžadován po řidiči osobní dopravy (skupiny a podskupiny D1, D, D1+E, D+E) až od 10.9.2008 a po řidiči nákladní dopravy (C1, C, C1+E, C+E) až od 10.9.2009.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info