Řidičské průkazy - podle vzoru ES (od 1.5.2004)

aktuální informace o řidičských průkazech

Řidičské průkazy podle vzoru ES (od 1.5.2004)

Nově vydávaný řidičský průkaz je podle §1 vyhl č.31/2001 Sbírky, o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, dokumentem typu plastové polykarbonátové karty o velikosti 54x86 milimetrů (velikosti telefon. nebo bankov. karet). Pozadí je růžové barvy, která přechází v modrou a bílou a na přední straně je v horní části označen nápisem "ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ ČESKÁ REPUBLIKA", logem Evropské unie a rozeznávacím znakem vydávajícího státu "CZ".

Údaje na ŘP vydávaném od 1.května 2004 jsou skoro shodné s údaji uváděnými na typu vydáváném do 30.dubna2004, nově je přidána digitalizována fotografie a podpis.

Řidičský průkaz podle vzoru Evropského Společenství je uznatelný pro řízení vozidla v rámci EU a podobně jako minulý typ je uznáván i v dalších státech "Úmluv o silničním provozu" (1968 Vídeň, 1949 Ženeva).

Nový řidičský průkaz se vydává na dobu nejvýše 10ti roků z důvodu životnosti a čitelnosti plast. karty a nebo na dobu kratší z důvodu například omezení zdravotní způsobilosti řidiče.

Výroba nového řidičského průkazu probíhá centralizovaným způsobem, obdobně jako u občanských průkazů a cestovních dokladů.

nový řidičský průkaz ŘP - vzor ES

řidičské oprávnění | řidičský průkaz | mezinárodní řidičský průkaz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info