Řidičské průkazy - mezinárodní ŘP

aktuální informace o řidičských průkazech

Mezinárodní řidičský průkaz

vysvětlení pojmu

Mezinárodní řidičský průkaz - na území ČR je vydáván mezinárodní řidičský průkaz podle Úmluvy o silničním provozu (1968 - Vídeň) - platnost stanovena na dobu tří let od data vydání, a mezinárodní řidičský průkaz podle Úmluvy o silničním provozu (1949 - Ženeva) - platnost stanovena na dobu jednoho roku od data vydání. S těmito mezinárodními řidičskými průkazy nelze řídit motorové vozidela na území České republiky, protože jsou určeny jen k mezinárodnímu silničnímu provozu a to s platným národním řidičským průkazem.

Mezinárodní řidičský průkaz se vydává na žádost držitele řidičského oprávnění.

S žádostí se předkládá:

  • platný doklad totožnosti
  • platný řidičský průkaz
  • jedna fotografie
  • správní poplatek je 50 Kč

Mezinárodní řidičský průkaz vzor Vídeň 1968

mezinárodní řidičský průkaz vzor Vídeň 1968 - strana A vzor Vídeň 1968 - strana B

Mezinárodní řidičský průkaz vzor Ženeva 1949

mezinárodní řidičský průkaz vzor Ženeva 1949 - strana B vzor Ženeva 1949  - strana B

řidičské oprávnění | řidičský průkaz | mezinárodní řidičský průkaz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info