Řidičské-Průkazy.info

Stanovisko k využití zkušebních komisařů, kteří nejsou v pracovním poměru k dané obci s rozšířenou působností

vydané v reakci na výrazný dočasný nárůst počtu prováděných zkoušek z odborné způsobilosti u některých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností pod č.j. 190/2006-160-OST/1 ze dne 20.06.2006

Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů, obdrželo dotaz, který se týká problematiky aktuálního nedostatku zkušebních komisařů ke zkouškám z odborné působnosti žadatelů o řidičská oprávnění. Uvedený nedostatek zkušebních komisařů je způsoben nadměrným zájmem o vykonání zkoušky v určitých regionech, a to v souvislosti s účinností novelizovaného znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, od 1. července 2006. Dotaz směřoval k možnosti určité jednorázové personální výpomoci zkušebními komisaři, jako zaměstnanci obecních úřadů v regionech, kde v současné době není tak velký tlak na provádění zkoušek.

S ohledem na aktuální znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, lze dotčeným obecním úřadům doporučit pouze řešení, které bude spočívat v jednorázovém uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr s jednotlivými zkušebními komisaři. Konkrétně se bude jednat o dohodu o provedení práce podle § 236 ZP či o dohodu o pracovní činnosti podle § 237 ZP. S ohledem na dikci § 33 zákona č. 247/2000 Sb., nelze doporučit řešení spočívající např. ve vyslání zkušebního komisaře na pracovní cestu podle § 38 odst. 1 ZP či v přeložení komisaře k výkonu práce do jiného místa podle § 38 odst. 3 ZP.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info