Řidičské průkazy - přestupky a kauce

aktuální informace o řidičských průkazech

Kauce za přestupky

Totalitní prvek zákonodárství ČR

Česká republika zcela protiústavně zavedla vybrání kauce ve výši od 5000 do 50 000 Kč (nejvýše do výše hrozící peněžní sankce za domněle vykonaný přestupek), která slouží jako prostředek k vydírání podezřelého z přestupku při řízení o přestupku. Kauci může napařit policista na místě té osobě, která je "podezřelá" ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a je u ní důvodné podezření (záleží zcela na policistovi :-), že se bude vyhýbat přestupkovému řízení – § 125a, odst. 1.

Kauce je prý řidiči v plné výši vrácena v případě, že v dalším řízení není shledán vinným ze spáchání přestupku. Pokud je shledán vinným, kauce se započte na zaplacení pokuty. Naopak kauce propadne v případě, že řízení o přestupku nelze ukončit prokazatelně proto, že je podezřelý z přestupku nedosažitelný nebo nečinný, případně mu ve věci přestupku nelze doručit rozhodnutí – jinými slovy i přes opakované výzvy se nedostavuje k řízení a nepřijímá zásilky (rozhodnutí správního orgánu) – § 125a, odst. 5.

Jestliže je listonoška ve vašem obvodu nespolehlivá (pošta se často vymlouvá na to, že se jedná o brigádnice) nebo odjedete na delší dovolenou, případně na několik týdnů - měsíců za prací pak zabavená kauce propadá bez ohledu na vaši vinu nebo nevinu.

V případě, že je řidič podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a je důvodné podezření :-), že se bude vyhýbat přestupkovému řízení a nesložil kauci jako záruku, že se dostaví ke správnímu orgánu k projednání přestupku, může policista přikázat řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku nebo odtažením vozidla (§ 118a odst. 1 písm. i)). V podstatě jde o zabavení majetku na základě libovůle policisty !!!! Přitom se nepřihlíží k přiměřenosti. Jestliže u sebe nemáte 500Kč, pak vám může být zabaven vůz i v milionové hodnotě.

řidičské oprávnění | řidičský průkaz | mezinárodní řidičský průkaz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info