Řidičské průkazy - harmonizační kódy

aktuální informace o řidičských průkazech

Harmonizační kódy a národní harmonizační kódy je možné najít ve vyhlášce č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Mezinárodní harmonizační kódy uváděné v řidičských průkazech

V řidičském průkazu jsou uvedeny harmonizační kódy, které vyjadřují:

A) další podmínky pro řidiče

01. Ochrana nebo korekce zraku

01.01 Brýle,
01.02 Kontaktní čočky,
01.03 Ochranné brýle,
01.04 Sluneční brýle,
01.05 Oční kryt,
01.06 Brýle nebo kontaktní čočky.

02. Sluchové pomůcky/komunikační pomůcky

02.01 Sluchové pomůcky pro jedno ucho, 02.02 Sluchové pomůcky pro obě uši.

03. Povinné užití pomůcek pro podporu pohybového ústrojí (protézy, orthézy)

03.01 Protéza na horní končetinu,
03.02 Protéza na dolní končetinu.

04. se neuvádí.

05. Omezení jízdy (povinná doplňující podmínění nebo omezení řidičského oprávnění)

05.01 Omezení jízdy podle denní doby (např. jedna hodina po východu slunce a
jedna hodina před západem slunce), 05.02 Omezení jízdy v okruhu .... km od místa bydliště řidiče nebo pouze ve městě/regionu, 05.03 Řízení (jízda) bez cestujících, 05.04 Jízda rychlostí nepřesahující ....... km.h-1,
05.05 Řízení výhradně, je-li doprovázen jiným držitelem řidičského oprávnění,
05.06 Bez přívěsu,
05.07 Zákaz jízdy na dálnici a silnici pro motorová vozidla, 05.08 Zákaz jízdy pod vlivem alkoholu

B) přizpůsobení vozidla

10. Upravené ústrojí k ovládání řazení rychlostních stupňů

10.01 Manuální převodovka,
10.02 Automatická převodovka,
10.03 Převodovka řízena elektronicky,
10.04 Nastavení řadicí páky, 10.05 Bez pomocné převodovky.

15. Upravené ústrojí ovládání spojky

15.01 Nastavení pedálu spojky,
15.02 Ruční spojka,
15.03 Automatická spojka,
15.04 Rozdělený - vpřed/zastrčený/oddělený pedál spojky.

20. Upravené ústrojí ovládání brzdové soustavy

20.01 Nastavení brzdového pedálu,
20.02 Zvětšený brzdový pedál,
20.03 Brzdový pedál upravený na levou nohu,
20.04 Brzdový pedál upravený na chodidlo,
20.05 Ohnutý brzdový pedál,
20.06 Ruční ovládání provozní brzdy, 20.07 Maximální využití posilovací brzdy,
20.08 Maximální využití nouzové brzdy zabudované v provozní brzdě,
20.09 Nastavení parkovací brzdy,
20.10 Ovládání parkovací brzdy elektricky,
20.11 (Nastavená) nožní parkovací brzda,
20.12 Rozdělený - vpřed/zastrčený/oddělený pedál brzdy,
20.13 Ovládání provozní brzdy kolenem,
20.14 Ovládání provozní brzdy elektricky.

25. Upravené ústrojí ovládání akcelerátoru

25.01 Nastavení pedálu akcelerátoru,
25.02 Samostatný pedál akcelerátoru,
25.03 Ohnutý pedál akcelerátoru,
25.04 Ruční ovládání akcelerátoru, 25.05 Ovládání akcelerátoru na koleno,
25.06 Servo-akcelerátor (elektronický, pneumatický),
25.07 Pedál akcelerátoru nalevo od brzdového pedálu, 25.08 Pedál akcelerátoru nalevo,
25.09 Rozdělený - vpřed/zastrčený/oddělený pedál akcelerátoru.

30. Upravený společný systém ovládání brzdové soustavy a akcelerátoru

30.01 Paralelní pedály,
30.02 Pedály (téměř) ve stejné úrovni,
30.03 Posuvný pedál akcelerátoru a brzdy,
30.04 Posuvný pedál akcelerátoru a brzdy s protézou,
30.05 Zastrčený/oddělený pedál akcelerátoru a brzdy,
30.06 Vyvýšená podlaha,
30.07 Rozdělení na boku brzdového pedálu,
30.08 Rozdělení pro protézu na straně brzdového pedálu,
30.09 Rozdělení v přední části pedálu akcelerátoru a brzdového pedálu,
30.10 Podpěra paty/stehna,
30.11 Elektrické ovládání akcelerátoru a brzdového pedálu.

35. Upravené ovládání výbavy vozidla (přepínače světel, stěrač/ostřikovač předního skla, ovladač výstražného zvukového znamení, směrová světla apod.)

35.01 Ovládací zařízení fungující bez negativního vlivu na řízení a manipulaci,
35.02 Ovládací zařízení fungující bez odejmutí volantu s příslušenstvím
(zásuvka, vidlice apod.), 35.03 Ovládací zařízení fungující bez odejmutí volantu s příslušenstvím (zásuvky, vidlice apod.),
35.04 Řídicí zařízení fungující bez odejmutí volantu s příslušenstvím (zásuvka, vidlice apod.) na pravou ruku,
35.05 Řídicí zařízení fungující bez odejmutí volantu s příslušenstvím (zásuvka, vidlice apod.) a kombinace mechanismu akcelerátoru a brzdy.

40. Úprava řízení

40.01 Standardní pomocné řízení,
40.02 Posílené pomocné řízení,
40.03 Řízení pomocí podpůrného systému,
40.04 Prodloužený sloupek řízení, 40.05 Nastavitelný volant (větší a/nebo silnější volant, zmenšený průměr volantu apod.),
40.06 Odkloněný volant,
40.07 Vertikální poloha volantu,
40.08 Horizontální poloha volantu,
40.09 Nožní ovládání řízení,
40.10 Alternativní ovládání řízení (ovládací pákou apod.),
40.11 Zásuvka (tlačítko) na volantu,
40.12 Ruční protéza na volant,
40.13 S celkovou protézou.

42. Úprava zpětných zrcátek

42.01 Venkovní (levé nebo pravé) zpětné zrcátko,
42.02 Venkovní zpětné zrcátko na blatník,
42.03 Přídavné vnitřní zpětné zrcátko (ke sledování provozu),
42.04 Panoramatické vnitřní zpětné zrcátko,
42.05 Bodové zpětné zrcátko k eliminaci mrtvého úhlu,
42.06 Vnější zpětné zrcátko(a) ovládané elektricky.

43. Úprava sedadla řidiče

43.01 Sedadlo řidiče ve správné výšce a v příslušné vzdálenosti od volantu a pedálů,
43.02 Nastavení sedadla řidiče - anatomické tvarování,
43.03 Sedadlo řidiče s postranní podpěrou pro dobrou stabilitu,
43.04 Sedadlo řidiče s postranním opěradlem,
43.05 Prodloužení posouvání sedadla řidiče,
43.06 Nastavení bezpečnostního pásu,
43.07 Popruhový typ bezpečnostního pásu.

44. Technická úprava motocyklu (povinná úprava)

44.01 Jednoduché ovládání brzdy,
44.02 (Nastavení) ručně ovládaná brzda (přední kolo),
44.03 (Nastavení) brzda ovládaná nohou (zadní kolo),
44.04 (Nastavení) rukověť akcelerátoru,
44.05 (Nastavení) ruční ovládání převodovky a spojky,
44.06 (Nastavení) zpětné zrcátko,
44.07 (Nastavení) ovládacího panelu (směrová světla, brzdové světlo apod.),
44.08 Výška sedadla umožňující řidiči v poloze vsedě mít současně obě nohy na zemi.

45. Jen pro motocykl s postranním vozíkem.

50. Omezení na určitá vozidla (identifikační číslo vozidla - VIN/číslo podvozku).

51. Omezení na určité vozidlo (státní poznávací značka),

C) administrativní záležitosti

70. Výměna řidičských průkazů číslo.. . .. . .. ., vydaných (kým).. . .. (rozlišující označení EU/OSN v případě třetí země; např. 70.0123456789.NL).

71. Druhopis řidičského průkazu číslo.. . .., (rozlišující označení EU/OSN v případě třetí země; např. 71.987654321.HR).

72. Omezení řidičského oprávnění skupiny A s největším objemem válců 125 cm3 a maximálním výkonem 11 kW (řidičské oprávnění podskupiny A1).

73. Omezení řidičského oprávnění skupiny B na provedení tříkolové nebo čtyřkolové (řidičské oprávnění podskupiny B1).

74. Omezení řidičského oprávnění skupiny C do celkové hmotnosti 7 500 kg (řidičské oprávnění podskupiny C1).

75. Omezení řidičského oprávnění skupiny D do počtu 16 sedadel, kromě sedadla pro řidiče (řidičské oprávnění podskupiny D1).

76. Omezení řidičského oprávnění skupiny C do celkové hmotnosti 7 500 kg (řidičské oprávnění podskupiny C1), s přípojným vozidlem o celkové hmotnosti nad 750 kg, s tím, že hmotnost soupravy nepřevyšuje 12 000 kg, a hmotnost přívěsu nepřevyšuje pohotovostní hmotnost tažného vozidla (řidičské oprávnění podskupiny C1+E).

77. Omezení řidičského oprávnění skupiny D do počtu 16 sedadel, kromě sedadla pro řidiče (řidičské oprávnění podskupiny D1) s přípojným vozidlem o celkové hmotnosti nad 750 kg, s tím, že hmotnost soupravy nepřevyšuje 12 000 kg, a hmotnost přívěsu nepřevyšuje pohotovostní hmotnost tažného vozidla (řidičské oprávnění podskupiny D1+E).

78. Omezení pro řízení vozidla s automatickou převodovkou.

79. Omezení pro vozidla, která vyhovují specifikacím uvedeným v závorkách.

90.01 Nalevo,
90.02 Napravo,
90.03 Levá,
90.04 Pravá,
90.05 Ruční,
90.06 Nožní,
90.07 Použitelná

Národní harmonizační kódy uváděné v řidičských průkazech

V řidičském průkazu podle § 1 odst. 5 bod 12 se uvádějí národní harmonizační kódy, které vyjadřují:

105. Jiná zdravotní omezení, která nejsou uvedena v § 11.

111. Nelze vykonávat činnost:

a) řidiče, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,
b) řidiče, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,
c) učitele výcviku v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.

115. Posilovač spojky.

150. Omezení řidičského oprávnění skupiny A1 do 50 cm3.

172. Omezení řidičského oprávnění skupiny A pouze k řízení motorového vozíku pro invalidy.

175. Omezení řidičského oprávnění skupiny D pouze k řízení vozidla městské hromadné dopravy osob.

199. Zkušební doba podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti.


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info