Řidičské-Průkazy.info

Informace pro zahraniční řidiče k dokládání zdravotní způsobilosti držiteli cizozemských řidičských průkazů

zdroj textu www.mdcr.cz - odbor agend řidičů

Na držitele cizozemských řidičských průkazů nelze uplatnit požadavek, aby kromě řidičského průkazu vozili ještě jiný doklad, který by osvědčoval jejich způsobilost k řízení motorových vozidel.

Zahraničním řidičům tedy plně postačuje, pokud se prokáží platným řidičským průkazem, který opravňuje k řízení motorových vozidel na území ČR. Jedná se o tyto cizozemské řidičské průkazy:

  • řidičský průkaz vydaný členským státem Evropských společenství
  • řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) nebo Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949)
  • mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) nebo Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949)
  • řidičský průkaz člena diplomatického personálu zastupitelského úřadu cizího státu, který požívá výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva
  • řidičský průkaz osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva

Držitelé cizozemských řidičských průkazů starší 60 let s sebou tedy nemusejí vozit a ke kontrole policii předkládat žádný další doklad o zdravotní způsobilosti.

zdroj textu www.mdcr.cz - odbor agend řidičů


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info