Řidičské-Průkazy.info

Dětské autosedačky a přeprava dětí v autě

praktické informace, jak v autě přepravovat děti a neporušit zákon o silniční provozu (27.06.2006)

Dítě, které měří nejvýše 150 cm a váží nejvýše 36 kg, by mělo být vždy přepravováno v autosedačce, která odpovídá hmotnosti a výšce dítěte. Zákon stanoví povinnost řidiče motorového vozidla skupiny M1, N1, N2 nebo N3, vyjma případů uvedených v § 6 odst. 3, 4 a 5, užít pro přepravu dětí do 36 kg a nepřesahující výšku 150 cm vždy autosedačku, a to i při přepravě dítěte v městském provozu.

Pro účely zákona 361/2000 Sb. vyhovuje i tzv. kolíbka nebo podsedák, pokud je homologován pro použití (má atest). Je tedy nutno jej považovat za autosedačku, pokud bude použit zároveň s bezpečnostním pásem. Autosedačka musí být ve vozidle umístěna, upevněna a použita k přepravě dětí pouze podle podmínek stanovených výrobcem autosedačky, které jsou uvedeny v návodu k použití této autosedačky.

Tedy použití dětských zádržných systémů je od července 2006 povinné při všech jízdách na všech druzích pozemních komunikací (tedy nejen na dálnicích, ale i v obcích).

Pokud dítě přesáhne svou výškou limit 150 cm nebo hmotnost 36 kg, nemusí být přepravováno v autosedačce, ale lze jej přepravovat pouze za použití bezpečnostních pásů, je-li jimi dané sedadlo vybaveno. Pro představu, toto platí např. i pro dítě, které při 140 cm výšky váží 40 kg, nebo naopak při 155 cm výšky váží 30 kg.

Příklady přepravy dětí v různých typech vozidel:

Vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 bez bezpečnostních pásů (tj. nevybavené na žádném sedadle bezpečnostním pásem)

 • se dítě mladší než 3 roky vůbec vozit nesmí
 • děti starší 3 let lze vozit na zadních sedadlech nepřipoutané, resp. bez autosedačky
 • dítě větší než 150 cm je možné vézt na sedadle vedle řidiče
 • počet přepravovaných dětí starších 12 let nesmí přesáhnout počet povolených míst k přepravě osob

Vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 s bezpečnostními pásy pouze na předních sedadlech

 • lze dítě mladší než 3 roky vézt jen v autosedačce umístěné vpředu, tj. na sedadle vedle řidiče
 • děti starší 3 let lze vozit na zadních sedadlech nepřipoutané, resp. bez autosedačky
 • počet přepravovaných dětí starších 12 let nesmí přesáhnout počet povolených míst k přepravě osob

Vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 s bezpečnostními pásy

 • lze vozit děti v autosedačkách (včetně kolíbek, klasických autosedaček i podsedáků), a to včetně dětí do 3 let, vzadu i na sedadle vedle řidiče
 • do 1. 5. 2008 lze vozit víc dětí, než je v autě sedadel, avšak musí to být děti starší 3 let, musí být na zadních sedadlech a nesmí to být na dálnicích a na silnicích pro motorová vozidla; děti tedy nemusí být připoutané, i když tam pásy jsou
 • při přepravě 3 dětí na zadních sedadlech, když jsou na zadních sedadlech už dvě autosedačky a třetí autosedačka se tam již nevejde, lze třetí dítě starší 3 let přepravovat s použitím bezpečnostního pásu - bez autosedačky

Výjimka platná do 1. května 2008 však povoluje ve vozidlech zabezpečujících svoz a rozvoz dětí do mateřských a základních škol nebo přepravu dětí na sportovní, kulturní nebo společenské akce, že

 • děti starší 3 let nemusí být v autosedačkách,
 • může jich být víc než je v autě sedadel, a v tomto případě nemusí být ani připoutané,
 • rychlost jízdy vozidla nesmí překročit 70 km/h.

Vysvětlení kategorií vozidel:

Kategorie M

motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob

Kategorie vozidel M se člení na:

 1. M1 - vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla,
 2. M2 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg.
 3. M3 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg.

Kategorie N

motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů

Kategorie vozidel N se člení na:

 1. N1 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,
 2. N2 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 12 000 kg,
 3. N3 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info